epravo.cz … 29.04.2021

Pravděpodobně žádný pronajímatel nepočítá s problémy při vystěhování nájemce po skončení nájmu. Avšak takové situace nejsou ojedinělé – nájem skončil, ale nájemce se nechce z předmětu nájmu dobrovolně odstěhovat …

https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-domovni-svobody-najemce-nadrazena-vlastnickemu-pravu-pronajimatele-jak-vystehovat-najemce-112938.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-29-4-2021