Jedná se o prodej stavebního pozemku se stavebním povolením ke komerčnímu využití o celkové výměře 2.693 m2 nacházejícího se v Brně v městské části Horní Heršpice při ulici Vídeňská na ulici Ořechovská hned vedle nájezdu/sjezdu na dálnici D1, naproti obchodnímu centru Futurum a také poblíž napojení na dálnici D2.

Pozemek má v současné době možné dva přístupy i příjezdy (šíře cca 8 a cca 5 metrů) ze silnice III. třídy vedoucí od Brna jihozápadním směrem na obec Moravany. Pozemek je mírně svažitý a má lichoběžníkový tvar o stálé šíři cca 36 metrů, délce při levé horní straně cca 105 metrů a délce při pravé spodní straně cca 40 metrů viz. mapa ve fotogalerii. Pozemek se nachází v zastavěném území (bydlení + komerce) obce. Pozemek se nenachází v záplavovém území, nejedná se ani o poddolované území. Z čelní strany pozemku o uliční šíři více jak 60 metrů je v celé zamýšlené výšce oplocení 2,4 metru počítáno s reklamním využitím, nemalým to zdrojem příjmů.

Na pozemek byl vydán souhlas k trvalému vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Z dokumentace pro vydání společného stavebního a územního povolení se můžeme dočíst, že na pozemku je navržena stavba zahrnující prodejní a odstavnou plochu, sklady, garáže a kanceláře viz. vizualizace ve fotogalerii (dále jen „areál“). Návrh stavby areálu je v souladu s platným Územním plánem města Brna a stavba areálu může z Vaší strany započít již zítra. Stavba je navržena s ohledem na minimální energetickou náročnost a nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

Stavba areálu:

zastavěná plocha cca 433 m2, užitná plocha přízemí cca 395 m2, užitná plocha patra cca 165 m2, obestavěný prostor cca 3.765 m3, venkovní zpevněná plocha by měla sloužit jako parkoviště zákazníků, zaměstnanců a venkovní prodejní plocha

Dispozice:

přízemí – zádveří a chodby, sklady, garáže, šatny, technická místnost, kanceláře, sociální zázemí včetně sprch

patro – chodby, kuchyňka, úklidová místnost, jednací místnost, kanceláře, sociální zázemí

Napojení stavby areálu na inženýrské sítě – veškeré IS jsou již na pozemek přivedeny:

elektrická energie – areál bude napojen na stávající přípojku NN k distribuční síti
vodovod – areálový rozvod pitné vody bude rozveden ze stávající vodoměrné šachty, která je napojena na vodovodní řad LT 150 v ulici
splašková kanalizace – areál bude napojen stávající kanalizační přípojkou splaškové kanalizace DN 200 na kanalizační stoku S2 DN 300 v ulici (potřebný průtok 0,3 l/s při tlaku 0,2 MPa)
zemní plyn NTL – možnost napojení na rozvody zemního plynu
dešťová kanalizace – není uvažováno, dešťové vody budou vsakovány povrchově

Uvažovaným a již povoleným účelem užívání stavby areálu bylo skladování a prodej automobilových součástí a v minimálním množství také maziv a provozních náplní do automobilů. Dále by stavba byla využívána pro kanceláře se sociálním zařízením, garáže a prostor pro provádění diagnostiky a drobné údržby automobilů. Tzn. autoservis, autolakovna, pneuservis, prodejna automobilů apod.

Na dnes nabízených nemovitých věcech k prodeji (pozemku) můžete realizovat původní záměr strany prodávající (stavbu areálu) nebo můžete stávající projekt přepracovat k obrazu svému. Strana prodávající si vyhrazuje právo vybrat si konkrétní stranu kupující na základě svých zvolených kritérií bez nutnosti zdůvodnění směrem k ostatním zájemcům o koupi.