Jedná se o pronájem stavebního pozemku se stavebním povolením ke komerčnímu využití o celkové výměře 2.693 m2 nacházejícího se v Brně v městské části Horní Heršpice při ulici Vídeňská na ulici Ořechovská hned vedle nájezdu/sjezdu na dálnici D1, naproti obchodnímu centru Futurum a také poblíž napojení na dálnici D2.

Pozemek má v současné době možné dva přístupy i příjezdy (šíře cca 8 a cca 5 metrů) ze silnice III. třídy vedoucí od Brna jihozápadním směrem na obec Moravany. Pozemek je mírně svažitý a má lichoběžníkový tvar o stálé šíři cca 36 metrů, délce při levé horní straně cca 105 metrů a délce při pravé spodní straně cca 40 metrů viz. mapa ve fotogalerii. Pozemek se nachází v zastavěném území (bydlení + komerce) obce. Pozemek se nenachází v záplavovém území, nejedná se ani o poddolované území. Z čelní strany pozemku o uliční šíři více jak 60 metrů je v celé zamýšlené výšce oplocení 2,4 metru počítáno s reklamním využitím, nemalým to zdrojem příjmů.

Dnes nabízené nemovité věci k pronájmu (pozemku) můžete využít např. k parkování vozidel Vaší společnosti.